≡ Menu

Hantar Artikel

Sila hantarkan artikel-artikel yang ingin anda kongsikan kepada myibrah@gmail.com. Artikel anda akan di semak oleh editor-editor kami sebelum di masukkan ke dalam laman MyIbrah.

Syarat & Terma

  1. Artikel tersebut bukan hak milik atau ‘copyright’ individu/organisasi lain.
  2. Editor www.myibrah.com berhak menyunting artikel anda sesuai dengan garis panduan ‘editing’ www.myibrah.com.
  3. Artikel yang dihantar tidak menyentuh isu-isu sensitif seperti isu perbezaan jemaah, perbalahan politik atau perkauman.
  4. Gaya bahasa dan tatabahasa yang digunakan dalam artikel adalah betul. Contohnya, tidak menggunakan perkataan singkatan.
  5. Artikel anda hanya akan diterbitkan setelah ianya dianalisa dan diluluskan untuk penerbitan.